terug

De atlas van Huguenin
Militair-topografische kaarten van Noord-Nederland 1819-1829

H.J. Versfelt en M. Schroor

Tussen 1819 en 1829 hebben militaire ingenieurs onder leiding van eerste luitenant W.U. Huguenin kaarten vervaardigd van geheel Friesland, Groningen en Drenthe en van een flink deel van Overijssel. Deze kaarten, die op een schaal van 1:40.000 zijn vervaardigden, zijn van grote waarde voor de kennis van de terreingesteldheid en de bebouwing van de gekarteerde gebieden. Voor grote delen van Friesland en Groningen zijn het de oudste gedetailleerde kaarten van de provincie. Voor de andere door Huguenin in kaart gebrachte gebieden geven zij een beeld van de veranderingen in het landschap in vergelijking met de eerdere karteringen door Hottinger en de Franse ingenieurs.

Het bestaan van deze kaarten is lang onbekend geweest. Meer dan 120 jaar hebben zij verborgen gelegen in de gesloten militaire archieven. De verzameling militaire kaarten van het ‘Oude Archief der Genie’, waaronder ook de Huguenin-kaarten, werd pas in 1950 openbaar, toen deze in het Nationaal Archief te Den Haag werd gedeponeerd.

Deze in 2005 verschenen atlas is helaas uitverkocht.

Klik op de afbeelding om te vergroten. Wanneer u in de vergroting klikt op het kruis linksboven, wordt er nog verder ingezoomd.

Deel van de in 1823 vervaardigde kaart van Franeker en Harlingen.

Deel van de in 1823 vervaardigde kaart van Franeker en Harlingen.

De in 1820 vervaardigde kaart van Delfzijl en omgeving.

De in 1820 vervaardigde kaart van Delfzijl en omgeving.

De in 1829 vervaardigde kaart van Almelo en omgeving.

De in 1829 vervaardigde kaart van Almelo en omgeving.