terug

De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust 1811-1813

H.J. Versfelt en M. Schroor

Tussen 1811 en 1813 werden onder leiding van het Franse militaire ingenieurs van het ’Corps Impérial des Ingénieurs Géographes’ kaarten Drenthe, enkele aangrenzende delen van Groningen, Overijssel en Friesland en van de noordelijke kust vervaardigd. De werkzaamheden werden vanuit Parijs gecoördineerd – ons land was toen ingelijfd bij Frankrijk – en uitgevoerd door Franse, Nederlandse en Duitse ingenieurs onder leiding van de in Groningen gestationeerde chef d’escadron d’Epailly. De originelen van deze in totaal 40 kaarten berusten nu in de archieven van de Service historique de la Défense te Vincennes.

De kaarten werden op de grote schaal van 1:20.000 vervaardigd. Zij zijn zeer gedetailleerd. Landschapsdetails, zoals wegen, riviertjes, grondgebruik en bebouwing werden op deze handschriftkaarten zorgvuldig opgetekend. Zij zijn daarmee van grote waarde voor onze kennis van het historische landschap van Drenthe, de tijd voor de grote bevolkingsgroei en landschappelijke transformatie van ons land.

Deze atlas is helaas uitverkocht.

Hottinger-kaart van Nijmegen

Deel van de Franse kaart van Norg e.o.

Hottingerkaart van Lochem

Deel van de Franse kaart van Steenwijk e.o.