terug

Kaarten van Gelderland 1773-1813
Achterhoek, Liemers, Arnhem-Nijmegen

H.J. Versfelt

De in maart 2011 uitgegeven atlas ‘Kaarten van Gelderland’ bevat eind achttiende, begin negentiende eeuw vervaardigde kaarten van de Achterhoek, de Liemers en het gebied rond Arnhem, Nijmegen en Deventer.
Een deel van deze kaarten werd tussen 1773 en 1787 door Nederlandse militaire ingenieurs vervaardigd. Zij maken deel uit van de grote kaartenserie die bekend staat als de Hottinger-atlas. De originelen daarvan worden in het Nationaal Archief te Den Haag bewaard.

Het andere deel van de atlas bestaat uit kaarten die in 1812 en 1813 onder leiding van Franse militaire ingenieurs werden vervaardigd. De originelen daarvan berusten in de ‘Service historique de la Défense’ te Vincennes, de Franse militaire archief bewaarplaats. Deze kaarten worden in deze atlas voor het eerst in ons land gepubliceerd.
Beide kaartenseries zijn van grote waarde voor onze kennis van het historische landschap. Ze zijn zeer gedetailleerd. In veel gevallen is de individuele bebouwing in de plaatsen te herkennen.

De atlas bevat een tekstgedeelte, zeventien door Nederlandse militaire ingenieurs en acht onder leiding van Franse militaire ingenieurs vervaardigde kaarten. Het formaat van de atlas bedraagt 33,5 x 24 cm (h x b). De kaarten zijn samen met het tekstboek los, op het grote formaat van 33 x 65 cm, en twee maal gevouwen in een omslag opgenomen.

Deze atlas is helaas uitverkocht.

Klik op de afbeelding om te vergroten. Wanneer u in de vergroting klikt op het kruis linksboven, wordt er nog verder ingezoomd.

Hottinger-kaart van Arnhem e.o.

Hottinger-kaart van Arnhem e.o.

Deel van de Franse kaart van Eibergen

Deel van de Franse kaart van Eibergen e.o.

Hottinger-kaart van Nijmegen

Hottinger-kaart van Nijmegen e.o

Hottingerkaart van Lochem

Hottinger-kaart van Lochem e.o.

Hottinger-kaart van Zutphen e.o.

Hottinger-kaart van Zutphen e.o.

Hottinger-kaart van Zutphen e.o.

Hottinger-kaart van Bemmel e.o.