terug

De Franse kaarten van Drenthe 1811-1813

H.J. Versfelt

Onder leiding van Franse militaire ingenieurs van het ‘Corps Impérial des Ingénieurs Géographes’ zijn tussen 1811 en 1813 kaarten van Drenthe vervaardigd. Zij tonen de gehele provincie, met uitzondering van een strook langs de oostgrens. Ook enkele aangrenzende delen van Groningen, Overijssel en Friesland werden gekarteerd. De kaarten zijn zeer gedetailleerd. Landschapsdetails, zoals wegen, riviertjes, grondgebruik en bebouwing zijn op deze handschriftkaarten zorgvuldig opgetekend. Zij zijn daarmee van grote waarde voor onze kennis van het historische landschap van Drenthe, de tijd voor de grote bevolkingsgroei en landschappelijke transformatie van ons land.

De in 2010 uitgegeven atlas is een heruitgave van de tien jaar daarvoor verschenen atlas met de ‘Franse’ kaarten van de provincie. Die atlas was al kort na de verschijning uitverkocht. Deze heruitgave bevat alleen de kaarten van Drenthe. De kaarten van de noordelijke kust, die ook deel uitmaakten van de eerdere atlas, zijn niet meer opgenomen.

De atlas bestaat uit een klepmap met daarin een tekstgedeelte en 23 kaarten. Het formaat van de atlas bedraagt 33,5 x 24 cm (h x b). De kaarten zijn los, op het grote formaat van 33 x 65 cm, en twee maal gevouwen in de atlas opgenomen.

De atlas kan besteld worden, bij voorkeur per e-mail (ejversfelt@hotmail.com) onder vermelding van uw adresgegevens (naam, straat, postcode, woonplaats) en het aantal bestelde exemplaren. De prijs van de atlas bedraagt, inclusief verzendkosten, € 28,50.

Klik op de afbeelding om te vergroten. Wanneer u in de vergroting klikt op het kruis linksboven, wordt er nog verder ingezoomd.

Deel van de Franse kaart van Eibergen

Afbeelding van de voorzijde atlas

Hottinger-kaart van Nijmegen

Deel van de Franse kaart van Norg e.o.

Hottingerkaart van Lochem

Deel van de Franse kaart van Steenwijk e.o.